.Català. .Castellano.Logotip Rss FeedLogotip Twitter

Formulari de contacte

L'enviament d'aquest formulari suposa l'acceptació dels termes descrits:
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant "LOPD"), la Associació Clúster Créixer informa a l'usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través del web són incorporades a un fitxer inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades creat i mantingut sota la responsabilitat de la Associació Clúster Créixer.
Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis oferts via web.
La Associació Clúster Créixer garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix l'article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en la Associació Clúster Créixer eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.
La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats per la Associació Clúster Créixer és totalment potestativa. No obstant, la negativa de l'usuari a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per la Associació Clúster Créixer.
L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i si s'escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres a C/ Valencia 281, planta 2 , 08009, Barcelona, Catalunya, o a l´adreça electrónica info@creixer.cat.
En cas de modificació d'alguna de les dades que ens faciliteu, s'haurà de posar en contacte amb Associació Clúster Créixer per procedir a la seva actualització.
L'enviament d'aquest formulari suposa l'acceptació dels termes descrits.

Entitats associades

14 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes.

Representen:

22 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social.

3.900 treballadors i treballadores.

Productes i serveis

Les entitats sòcies de Créixer ofereixen un ampli conjunt de productes i serveis amb un alt retorn social.

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de productes i serveis!

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de serveis!