.Català. .Castellano.Logotip Rss FeedLogotip Twitter
Associació Clúster Créixer » Projecte de futur

Projecte de futur

Visió

Créixer és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d´economia social capaç de crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats.
Així mateix, és una eina útil al servei del desenvolupament sostenible del nostre país amb una ampla col·laboració amb totes aquelles empreses i institucions públiques i privades que fan possible la nostra aportació de valor.

Missió

La finalitat última de l´Associaió és crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats des de la cooperació de les empreses d´economia social de treball catalanes.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

  • Planificar eixos estratègics i línies d’acció per la cooperació empresarial entre les entitats d’iniciativa social membres i així aconseguir ésser més competitius i competents, millorar la productivitat i l’eficiència i incrementar l’aportació de valor social.
  • Fomentar la innovació i la sostenibilitat entre les empreses del sector d’economia social de treball, així com la col·laboració amb totes aquelles institucions, empreses i entitats que ens permetin una millor consecució dels nostres fins.
  • Potenciar la recerca i la formació a tots els nivells, col·laborant amb altres agents, com ara universitats i centres de recerca.
  • Promoure el desenvolupament de clústers territorials.
  • Establir relacions estratègiques amb diferents agents, institucions públiques i empreses pel desenvolupament del sector d’economia social de treball.
  • Participar en tot tipus de projectes que signifiquin una millora de les condicions mediambientals i pel desenvolupament sostenible.
  • Contribuir, mitjançant tot tipus d’accions i iniciatives, al desenvolupament local, amb especial atenció per aquells territoris amb majors dificultats de progrés econòmic i social: àmbit rural, barris deprimits, zones de muntanya, etc.
  • Participar en projectes de cooperació europea i internacional.
  • Impulsar i dur a terme tot tipus d’activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació coherents amb la nostra raó d’esser.
  • Cooperar activament en la internacionalització de la nostra economia, amb especial atenció al sector turístic i l’exportació de tot tipus de productes, bens i serveis.

Valors

Els nostres valors compartits, des de la consideració de la dignitat i l´autonomia de les persones com a principi primordial de tot el que projectem i fem, són els següents:
Cooperació, duent a terme totes les nostres actuacions amb un esperit i pràctica coherent de cooperació i suport mutu, tant a nivell intern com en les nostres relacions amb institucions i les entitats del país.
Compromís amb les persones i amb la societat en totes llurs dimensions de progrés -social, econòmica, mediambiental, del coneixement i la creativitat- en el marc d´un projecte de servei i desenvolupament sostenible.
Competència en el treball i en la gestió empresarial, tot cercant una millora continua de qualitat humana i professional en el camí cap a l´excel·lència en tots els nostres productes, serveis i activitats.

Entitats associades

14 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes.

Representen:

22 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social.

3.900 treballadors i treballadores.

Productes i serveis

Les entitats sòcies de Créixer ofereixen un ampli conjunt de productes i serveis amb un alt retorn social.

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de productes i serveis!

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de serveis!