.Català. .Castellano.Logotip Rss FeedLogotip Twitter
Associació Clúster Créixer » Marc estratègic 2016

Marc estratègic 2016

Es recull a continuació el marc estratègic formulat coherentment a la visió i missió de l’Associació Clúster Créixer:

D’acord al marc estratègic CRÉIXER desenvolupa les següents accions prioritàries:

1. CRÉIXER EN OPORTUNITATS DE NEGOCI A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL ENTRE ELS SOCIS

  • Vendre i promoure els productes i serveis del clúster a través dels grups sectorials (Grups sectorials: Agroalimentari, Serveis, Turisme i restauració).
  • Mantenir la utilitat del conjunt de convenis amb els socis tecnològics del Créixer.

2. PROMOURE LA CONTRACTACIÓ INCLUSIVA I RESPONSABLE, TANT EN L’ÀMBIT PÚBLIC (CONTRACTACIÓ PÚBLICA INCLUSIVA) COM EN L’ÀMBIT PRIVAT (CONTRACTACIÓ EMPRESARIAL INCLUSIVA)

  • Fomentar la contractació pública inclusiva, amb especial atenció als territoris d’actuació dels socis de Créixer.
  • Promoure la contractació empresarial inclusiva, amb especial atenció als territoris d’actuació dels socis de Créixer
  • Alineat amb aquest objectiu estratègic es constitueix, al novembre de 2015, la Iniciativa per la Contractació Inclusiva conjuntament amb AMMFEINA Salut Mental Catalunya, la Federació ALLEM i DINCAT Associació Empresarial.
  • En el marc d’aquesta iniciativa s’ha elaborat la Guia pel foment d’una Contractació Pública Inclusiva en l’ocupació de persones amb discapacitat amb especials dificultats.

3. GESTIONAR I DESENVOLUPAR DE FORMA EFICIENT I SOSTENIBLE L'ASSOCIACIÓ CLÚSTER CRÉIXER

  • Gestionar eficientment els canals i dispositius de comunicació del clúster
  • Portar a terme una gestió econòmica i financera del clúster eficient i sostenible
  • Aconseguir la màxima dotació d'ingressos per la via d'ajuts i subvencions
  • Donar suport de secretaria tècnica al conjunt de socis del clúster.

Entitats associades

14 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes.

Representen:

22 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social.

3.900 treballadors i treballadores.

Productes i serveis

Les entitats sòcies de Créixer ofereixen un ampli conjunt de productes i serveis amb un alt retorn social.

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de productes i serveis!

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de serveis!