.Català. .Castellano.Logotip Rss FeedLogotip Twitter

Avis legal

Informació general

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la "informació general", que comprèn les dades identificatives de les entitats titulars d'aquest lloc web:

 • Denominació Social: Associació Clúster Créixer
 • Adreça: C/ València 281,1º 2ª. 08009 Barcelona.
 • E-mail: info@creixer.cat
 • CI.F: G65741472
 • Domini web: www.creixer.cat

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Els continguts del lloc web www.creixer.cat, tant textos, imatges, disseny gràfic, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de la Associació Clúster Créixer i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

Créixer, és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de Créixer, tots els drets sobre qualsevol contingut, serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitant:

 • Els elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web
 • L’arquitectura de navegació
 • Imatges
 • Enregistraments
 • Bases de dades
 • logotips
 • Signes distintius

Créixer es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. La companyia no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions al seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Reserva de Drets

L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar: aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Créixero els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d'aigua, empremtes digitals, etc.)

Créixer autoritza als usuaris a accedir i navegar en el lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s'incorporin. L'accés, visualització i, si s'escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials. Créixer es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitant, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. Créixer no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula

Llincència d´Enllaços

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc Web haurien de complir les condicions que es detallen a continuació. Qualsevol altra pretensió d'enllaç diferent de l'estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de Créixer.

EL'usuari no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del lloc web, ni l'aparença gràfica del mateix, ("look and feel"), ni realitzarà marcs ("frames") ni enllaços ("link inline" ) de les pàgines de la Associció Clúster Créixer.

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del lloc Web.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre el lloc Web Créixer o qualsevol de les propietats i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Créixercol·laboren o són socis col·laboradors i / o que en qualsevol forma han supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç.

La pàgina web on s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic . Créixer es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

 • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis , els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Créixer.
 • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar
 • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès
 • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (software i hardware) de Créixer o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
 • L'obtenció o fins i tot l’ intent d'obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels serveis i / o dels continguts.

Créixer exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar -se.

Ús de cookies

Créixer no utilitza cookies ni cap altre mitjà anàleg d'emmagatzematge d'informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. 

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant "LOPD"), la Associació Clúster Créixer informa a l'usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través del web són incorporades a un fitxer inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades creat i mantingut sota la responsabilitat de la Associació Clúster Créixer.

Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis oferts via web.

La Associació Clúster Créixer garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix l'article 9 LOPD i que regula amb detall el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD..

Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en la Associació Clúster Créixer eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis comercialitzats per la Associació Clúster Créixer és totalment potestativa. No obstant, la negativa de l'usuari a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei ofert per la Associació Clúster Créixer.

L'usuari podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i si s'escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions previstos en la LOPD. Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres a C/ Valencia 281, planta 2 , 08009,  Barcelona, Catalunya, o a la dirección electrónica info@creixer.cat.

En cas de modificació d'alguna de les dades que ens faciliteu, s'haurà de posar en contacte amb Associació Clúster Créixer per procedir a la seva actualització.

 

Entitats associades

14 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes.

Representen:

22 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social.

3.900 treballadors i treballadores.

Productes i serveis

Les entitats sòcies de Créixer ofereixen un ampli conjunt de productes i serveis amb un alt retorn social.

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de productes i serveis!

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de serveis!